Top menu

Witamy na stronie

Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych, które pomagają samorządom gminnym w aplikowaniu o środki unijne

Aktualności

Lokalne Programy Rewitalizacji

OMR Grupa Badawcza zaprasza samorządy do współpracy przy opracowywaniu Lokalnych Programów Rewitalizacji.

W ramach wypracowanych, modelowych rozwiązań oferujemy:

- kompleksowe podejście do potrzeb społeczności lokalnej poprzez realizację modelu aktywnej partycypacji społecznej;

- pogłębioną diagnozę obszaru gminy wraz ze wskazaniem obszarów kryzysowych umożliwiających realizację procesu rewitalizacji;

- kreatywne podejście do projektów rewitalizacyjnych, zwiększające szansę pozyskania środków zewnętrznych;

- pomoc w opracowaniu wniosków umożliwiających pozyskanie środków unijnych oraz krajowych.

Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych, które pomagają samorządom gminnym w aplikowaniu o środki unijne.

Realizowany przez nas proces opracowania dokumentu strategicznego pozwala włodarzowi gminy na:

- dotarcie z informacją do znacznej liczby mieszkańców;

- promocję działań urzędu;

- uzyskanie danych odnośnie potrzeb mieszkańców;

- kompleksowe spojrzenie na sytuację gminy.

Zachęcamy samorządy gminne do współpracy!