Top menu

Metody i techniki

Wybierając metody i techniki badawcze, dostosowujemy się do indywidualnych wymagań Klienta oraz potrzeb badania. Dzięki stosowaniu różnorodnych metod, mamy możliwość spojrzenia na badane zjawisko z wielu stron i stworzenia jak najpełniejszego końcowego obrazu.

Metody i techniki

CATI (computer assisted telephone interview)

Metoda wywiadów prowadzonych za pośrednictwem telefonu, wspomaganych komputerowo.

Zalety:

  • szybkość realizowanych wywiadów,
  • szybkie dotarcie do respondenta
  • brak wpływu ankietera na odpowiedzi respondenta
  • bezpośrednia kontrola nad pracą ankieterów.