Top menu

Techniki ilościowe

Ankiety pocztowe - polegają na rozesłaniu do osób badanych ankiet, w których pytania i odpowiedzi są ściśłe określone, a osoba badana zaznacza odpowiednią ilość odpowiedzi, zgodną z instrukcją. Następnie ankieta odsyłana jest do adresata.

Metody i techniki

ANKIETY POCZTOWE

Polegają na rozesłaniu do osób badanych ankiet, w których pytania i odpowiedzi są ściśłe określone, a osoba badana zaznacza odpowiednią ilość odpowiedzi, zgodną z instrukcją. Następnie ankieta odsyłana jest do adresata.

Zalety:

  • wygoda respondenta, który wypełnia ankietę, wtedy kiedy będzie mógł;
  • brak wpływu ankietera na odpowiedzi respondenta.