Top menu

Techniki ilościowe

CAPI (computer assisted personal interview) - metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych, na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.

Metody i techniki

CAPI (computer assisted personal interview)

Metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (tj. laptop, palmtop), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.

Zalety:

  • dokładność wykonywanych badań
  • otrzymywanie danych w postaci elektronicznej
  • szybkość generowanych wyników
  • możliwość testowania reklam i elementów graficznych