Top menu

Techniki ilościowe

CATI (computer assisted telephone interview) - metoda wywiadów prowadzonych za pośrednictwem telefonu, wspomaganych komputerowo.

Metody i techniki

CATI (computer assisted telephone interview)

Metoda wywiadów prowadzonych za pośrednictwem telefonu, wspomaganych komputerowo.

Zalety:

  • szybkość realizowanych wywiadów,
  • szybkie dotarcie do respondenta
  • brak wpływu ankietera na odpowiedzi respondenta
  • bezpośrednia kontrola nad pracą ankieterów.