Top menu

Techniki ilościowe

CAWI (computer assisted Web interview) - technika wywiadu bezpośredniego prowadzona za pośrednictwem internetu, w którym znajduje się kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia.

Metody i techniki

CAWI (computer assisted Web interview)

Technika wywiadu bezpośredniego prowadzona za pośrednictwem internetu, w którym znajduje się kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia.

Zalety:

  • najniższy koszt  prowadzonych badań
  • możliwość wypełnienia ankiety przez respondenta w dowolnym miejscu i czasie
  • możliwość bezpośredniej kontroli nad uzyskiwanymi danymi przez zleceniodawcę
  • szybkość realizacje badań