Top menu

Techniki jakościowe

Indywidualne wywiady pogłębione, czyli przeprowadzenie wywiadu, w którym zostały określone pytania ogólne i respondent może swobodnie na nie odpowiadać, a pełna wypowiedź zostaje zapisana.

Metody i techniki

INDYWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE

Przeprowadzenie wywiadu, w którym zostały określone pytania ogólne i respondent może swobodnie na nie odpowiedać, a pełna wypowiedź zostaje zapisana.

Zalety:

  • poznanie dokładnej i wiarygodnej opinii respondenta;
  • możliwość zadawania dodatkowych pytań przez ankietera;
  • uzyskanie ciekawych odpowiedzi;
  • możliwość wielopłaszczyznowej analizy wypowiedzi.