Top menu

Techniki jakościowe

Zogniskowane wywiady grupowe (Focus group interview) - metoda oparta na swobodnej dyskusji w grupie, której zadawane są przez prowadzącego dyskusję pytania odnoszące się do celów badania.

Metody i techniki

ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE

Metoda oparta na swobodnej dyskusji w grupie, której zadawane są przez prowadzącego dyskusję pytania odnoszące się do celów badania.

Zalety:

  • poznanie wszechstronnych i różnych opinii
  • uzyskanie pełnych i wiarygodnych wypowiedzi
  • uzyskanie nowych pomysłów i idei
  • wywołanie w respondentach działań twórczych.