Top menu

Badania ewaluacyjne

Badania ewaluacyjne mają na celu ocenę wartości programu lub projektu w oparciu o ściśle określone kryteria. Ewaluacje przeprowadza się głównie w sektorze publicznym, gdyż ich wartość nie jest wprost weryfikowana przez rynek.

Obszary badań

Badania ewaluacyjne

Badania ewaluacyjne mają na celu ocenę wartości programu lub projektu w oparciu o ściśle określone kryteria. Ewaluacje przeprowadza się głównie w sektorze publicznym, gdyż ich wartość nie jest wprost weryfikowana przez rynek.

Cele badań ewaluacyjnych:

 • zwiększenie efektywności przeprowadzanych projektów;
 • promowaniu działań podejmowanych przez sektor publiczny;
 • kształtowanie kierunków działania sektora publicznego.

Badania ewaluacyjne można rozróżnić ze względu na czas ich realizacji:

 • ewaluacja przeprowadzona przed rozpoczęciem projektu;
 • ewaluacja podejmowana w trakcie realizowania projektu;
 • ewaluacja przeprowadzana po zakończeniu całego projektu;
 • ewaluacja prowadzona przez cały okres trwania projektu.

Techniki wykorzystywane w badaniach ewaluacyjnych:

 • analiza danych zastanych;
 • ankieta telefoniczna;
 • ankieta bezpośrednia;
 • ankieta internetowa.