Top menu

Badania marketingowe

Badania marketingowe to kompleksowy, systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, analizy oraz prezentacji informacji, mający na celu eliminację ryzyka przy podejmowaniu decyzji marketingowych. Zdobyte informacje pozwalają zdefiniować potrzeby i oczekiwania konsumenta w taki sposób, aby wprowadzane produkty lub usługi je zaspokoiły.

Obszary badań

Badania marketingowe

Badania marketingowe to kompleksowy, systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, analizy oraz prezentacji informacji, mający na celu eliminację ryzyka przy podejmowaniu decyzji marketingowych. Zdobyte informacje pozwalają zdefiniować potrzeby i oczekiwania konsumenta w taki sposób, aby wprowadzane produkty lub usługi je zaspokoiły.

Badanie marketingowe wykorzystywane są głównie do:

 • wprowadzenia nowych produktów na rynek;
 • promocji nowych produktów i usług;
 • rozwijania sprzedaży na nowych rynkach;
 • ustalenia optymalnego poziomu cen;
 • oceny popytu danego rynku na nowe produkty;
 • analizy udziału firmy w rynku;
 • analizy sprzedaży;
 • przewidywania działań konkurencji i konsekwencji ich poczynań;
 • poznania nowych kanałów dystrybucji;
 • lokalizacji nowych punktów obsługi i zakładów produkcyjnych;
 • określenia grupy docelowej.

Techniki wykorzystywane w badaniach marketingowych:

 • ankieta telefoniczna;
 • ankieta bezpośrednia;
 • ankieta internetowa;
 • ankieta pocztowa.