Top menu

Badania opinii

Badania opinii dostarczają wiedzy o postawach i preferencjach społeczeństwa, która jest niezbędna do odpowiedniego rządzenia w demokracji. Podmioty życia publicznego bardzo często wykorzystują badania opinii do komunikacji ze społeczeństwem w celu zwiększenia udziału obywateli przy podejmowaniu decyzji.

Obszary badań

Badania opinii

Badania opinii dostarczają wiedzy o postawach i preferencjach społeczeństwa, która jest niezbędna do odpowiedniego rządzenia w systemie demokratycznym. 
Podmioty życia publicznego bardzo często wykorzystują badania opinii do komunikacji ze społeczeństwem w celu zwiększenia udziału obywateli przy podejmowaniu decyzji.
Bardzo często badania społeczne wykorzystywane są w trakcie podejmowania trudnych decyzji oraz gdy istnieje wiele rozwiązań w danej kwestii i potrzebna jest znajomość opinii społeczeństwa, tak aby podjęta została decyzja uznawana za właściwą przez zainteresowane osoby.

Badania opinii wykorzystywane są w trzech obszarach:

Politycznym:

 • ustalenia preferencji partyjnych;
 • oceny działań podmiotów sektora publicznego;
 • przeprowadzania sondaży wyborczych;
 • badania reakcji na aktualne wydarzenia.

Konsumenckim:

 • badania wzorców zachowań;
 • badania nastrojów konsumenckich;
 • sprawdzenia satysfakcji klientów;
 • poznania opinii klientów o usługach firmy.

Pracowniczym:

 • oceny motywacji i satysfakcji pracowników;
 • sprawdzenia efektywności szkoleń;
 • zbadania zadowolenia pracowników.

Techniki wykorzystywane w badaniach opinii:

 • ankieta telefoniczna,
 • ankieta bezpośrednia.