Top menu

Badania rynku

Badania rynku to proces gromadzenia informacji o zjawiskach występujących na rynku, a w szczególności ich przyczynach i skutkach oraz możliwego do osiągnięcia stanu przyszłego. Celem niniejszych badań jest uzyskanie informacji o rozwoju mechanizmów rynkowych, zachowań i preferencji konsumentów oraz poczynań konkurencji.

Obszary badań

Badania rynku

Badania rynku to proces gromadzenia informacji o zjawiskach występujących na rynku, a w szczególności ich przyczynach i skutkach oraz możliwego do osiągnięcia stanu przyszłego.
Celem niniejszych badań jest uzyskanie informacji o rozwoju mechanizmów rynkowych, zachowań i preferencji konsumentów oraz poczynań konkurencji.

Badania rynku wykorzystywane są do:

  • poznania aktualnych i przeszłych zjawisk zachodzących na rynku;
  • przewidywania trendów i przyszłej sytuacji na rynku;
  • opisu zachowań, potrzeb i wartości;
  • określenia dynamicznych zmian w konsumpcji;
  • prognozowania popytu i podaży;
  • analizy struktury rynku.

Techniki wykorzystywane w badaniach rynku:

  • analiza danych zastanych;
  • ankieta telefoniczna;
  • ankieta bezpośrednia;
  • ankieta internetowa.