Top menu

Jednostki samorządowe

Znając potrzeby osób zarządzających jednostkami samorządowymi, OMR Grupa Badawcza wie jak ważne w sprawowaniu urzędu burmistrza, wójta i starosty jest posiadanie aktualnych informacji na temat zadowolenia mieszkańców z życia w mieście, gminie, powiecie.

Oferta

Jednostki samorządowe

Znając potrzeby osób zarządzających jednostkami samorządowymi, OMR Grupa Badawcza wie jak ważne w sprawowaniu urzędu burmistrza, wójta i starosty jest posiadanie aktualnych informacji na temat zadowolenia mieszkańców z życia w mieście, gminie, powiecie.

Jako firma specjalizująca się w projektach badań opinii mieszkańców pragniemy zachęcić samorządowców do systematycznego korzystania z atrakcyjnych cenowo i dopasowanych do indywidualnych potrzeb badań, dzięki którym  można uzyskać wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania jednostkami samorządowymi.

Naszym klientom proponujemy badania odnoszące się do poznania opinii mieszkańców oraz pracowników.

Skuteczne i dobrze oceniane przez mieszkańców sprawowanie funkcji burmistrza, wójta i starosty można oprzeć na badaniach:

 • oczekiwań i potrzeb mieszkańców;
 • opinii mieszkańców na temat aktualnych wydarzeń;
 • satysfakcji mieszkańców z życia w regionie;
 • oceny jakości obsługi w urzędzie;
 • postrzegania władzy samorządowej;
 • działalności jednostek samorządowych;
 • jakości świadczonych usług przez firmy komunalne;
 • wizerunku jednostki samorządowej;
 • obszarów działalności jednostek (np. służby zdrowia, szkolnictwa, rynku pracy);
 • wykorzystywanych w tworzeniu strategii rozwojowych.

Warto pamiętać, iż badania opinii stanowią efektywny sposób komunikacji pomiędzy rządzącymi, a rządzonymi, dlatego warto z nich korzystać.

Proponujemy również naszym klientom skorzystanie z badań opinii pracowników zatrudnionych w urzędzie/gminie/powiecie, gdyż warto pamiętać, iż władza samorządowa oceniana jest najczęściej przez mieszkańców, na podstawie ich zadowolenia z jakości obsługi w jednostce samorządowej.

Poprzez badania:

 • opinii pracowników;
 • efektywność i motywacji  do pracy zatrudnionych osób;
 • zadowolenia z pracy;
 • wydajności pracy;
 • efektywności szkoleń…

można zwiększyć jakość obsługi w urzędzie, gdyż poznanie słabych stron systemu zarządzania zasobami ludzkimi, umożliwi dopasowanie go do oczekiwań pracowników oraz klientów.

Zachęcamy wszystkich zarządzających jednostkami samorządowymi, którzy…..

 • pragną cieszyć się większym poparciem społecznym; 
 • chcą lepiej sprawować swoją funkcję;
 • pragną zwiększyć grono zadowolonych  mieszkańców;
 • chcą być lepiej postrzegani przez pracowników…

do kontaktu z OMR Grupa Badawcza, która przygotuje odpowiednie narzędzia badawcze służące uzyskaniu wiedzy niezbędnej do osiągnięcia przez Klientów sukcesu.

Zespół OMR Grupa Badawcza jest gotowy odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania, a następnie:

1.   Zbadać Państwa potrzeby i oczekiwania względem badań;
2.   Przygotować wstępną ofertę;
3.   Skonsultować z Państwem zaproponowane rozwiązania;
4.   Przystąpić do realizacji projektu;
5.   Przedstawić uzyskane wyniki i wskazać możliwości wykorzystania ich w osiągnięciu sukcesu.

Wiedza kluczem sukcesu – warto się przekonać o prawdziwości naszego motta!