Top menu

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, gdyż działają na jego rzecz i oferują większą pomoc osobom potrzebującym niż jest to w stanie zrobić administracja publiczna. OMR Grupa Badawcza realizuje badania, z myślą o organizacjach, które chcą na bieżąco badać odbiór przez społeczeństwo swoich celów oraz metod działania.

Oferta

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, gdyż działają na jego rzecz i oferują większą pomoc osobom potrzebującym niż jest to w stanie zrobić administracja publiczna.

OMR Grupa Badawcza realizuje badania, z myślą o organizacjach, które chcą na bieżąco badać odbiór przez społeczeństwo swoich celów oraz metod działania.

Oferujemy również specjalistyczne usługi z zakresu ewaluacji projektów, które pomagają wskazać mocne oraz słabe strony planowanego lub wykonanego przedsięwzięcia.

OMR Grupa Badawcza proponuje organizacjom pozarządowym następujące rodzaje badań:

  • sprawdzanie utożsamienia się społeczeństwa z celami organizacji;
  • ewaluacje projektów;
  • testowanie materiałów reklamowych;
  • badania opinii społeczeństwa;
  • przeprowadzenie szczegółowych analiz wybranego obszaru badawczego.

Zachęcamy wszystkich kierujących organizacjami pozarządowymi, którzy…..

  • dbają o to, aby ich projekty były najlepiej przygotowane i przeprowadzone;
  • chcą poznać opinie osób, na których rzecz działają;
  • starają się zwiększyć ilość sponsorów;
  • pragną zwiększyć obszar działalności własnej organizacji ….

do kontaktu z OMR Grupa Badawcza, która przygotuje odpowiednie narzędzia badawcze służące uzyskaniu wiedzy niezbędnej do osiągnięcia przez Klientów sukcesu.
Zespół OMR Grupa Badawcza jest gotowy odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania, a następnie:
1.   Zbadać Państwa potrzeby i oczekiwania względem badań;
2.   Przygotować wstępną ofertę;
3.   Skonsultować z Państwem zaproponowane rozwiązania;
4.   Przystąpić do realizacji projektu;
5.   Przedstawić uzyskane wyniki i wskazać możliwości wykorzystania ich w osiągnięciu sukcesu.

Wiedza kluczem sukcesu – warto się przekonać o prawdziwości naszego motta!